به بخش امورپژوهشی وفناوری موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور خوش آمديد  
                                                                                                                          

  واحد آموزش

  واحد انتشارات
  واحد انتقال یافته ها
  واحد روابط بین‌المللی
   واحد كتابخانه  
  واحد گزارش ها 
   واحد طرح‌ها و پروژه‌ها
   واحد مالکیت فکری
 

مسئول بخش

   دکتر فریبا میقانی

  

معاون بخش

   دکتر لیلا فرآورده

راهنمای نگارش تولید محتوا و فرم های پژوهشی

راهنمای نگارش دستورالعمل اجرایی
راهنمای نگارش نشريه ترويجي 
راهنمای نگارش پوستر ترویجی
آیین نامه داخلی آموزشی موسسه

انتقال یافته های تحقیقاتی

دستورالعمل های اجرایی 

سال 1395
سال 1394
سال 1393
 

      

دستنامه

سال 1395

نشريات ترويجي

سال 1395
سال 1394،سال 1393،سال 1392
سال 1391،سال 139
0،سال 1388

پوستر ترویجی

سال 1395
سال 1393,1392

 

 

نشریه خبری پژوهشی و فناوری
سامانه کارگاه های آموزشی و سخنرانی های علمی
همكاري هاي علمي با دانشگاه ها:پایان نامه های مصوب سال 1393،1392،1391،1390

به روز رسانی: اردیبهشت ماه 1395

 

 مدیریت پورتال : مهندس محبوبه افضل وطن
© 2016 IRIPP. All Right Reserved.